Сервісний центр: 0 800 50 23 57 Безкоштовно по Україні
Безкоштовна доставка Новою Поштою!

Гарантійні умови

1.1. Гарантійний строк експлуатації від виробника обладнання, становить 24 місяці з дати введення обладнання в експлуатацію Авторизованим Сервісним Центром (далі АСЦ), але не може перевищувати більше ніж 30 місяців від дати продажу кінцевому споживачу та 42 місяці з дати виготовлення. Перше введення в експлуатацію, незалежно від того, ким було виконано монтаж обладнання, повинно здійснюватися представником АСЦ, Інформацію що до АСЦ у Вашому регіоні.

1.2. Наданий виробником гарантійний строк експлуатації, дійсний за умови дотримання споживачем п.1.1. цього документу та проведенні щорічного планового технічного обслуговування обладнання ( далі-ПТО ). Перше ПТО, повинно бути виконано по завершенні 12 місячного терміну експлуатації обладнання, але не більш ніж 13 місяців від дати введення в експлуатацію. Для виконання ПТО, споживачу необхідно звернутися до представника АСЦ. УВАГА! Послуга з планового технічного обслуговування не відноситься до гарантійних (безкоштовних) робіт і тому є платною для споживача. Данна послуга є необхідною для запобігання можливого виходу з ладу обладнання під впливом зовнішніх чинників таких як вода, теплоносій, газ, та дозволяє підтримувати його в працездатному стані.

1.3. Протягом гарантійного строку експлуатації, усі роботи з усунення недоліків в обладнанні які виникли з вини виробника, виконуються представниками АСЦ безкоштовно.

1.4. Вузли та запасні частини що підлягають заміні в гарантійний строк експлуатації, належать офіційному постачальнику обладнання в Україні і мають бути йому повернені через представника АСЦ Увага! Право на усунення недоліків, які виникли в гарантійний строк з вини виробника, мають лише уповноважені АСЦ. В іншому випадку споживач втрачає право на гарантійне обслуговування.

Додатковий гарантійний строк експлуатації обладнання

Споживач має можливість отримати додатковий гарантійний строк експлуа- тації обладнання, крім гарантійного строку наданого виробником, за наступних умов.

2.1. Гарантійний строк експлуатації обладнання традиційного типу, може бути подовжено ще на12 місяців за умов проведення ПТО обладнання після завершення гарантійного строку наданого виробником, та за умов встановлення на зворотній контур опалення оригінального дешламатору (Biasi mag MDB-2020), на момент введення обладнання в експлуатацію.

2.2. Гарантійний строк експлуатації обладнання конденсаційного типу, може бути подовжено ще на 36 місяців за умов проведення щорічного ПТО обладнання після завершення гарантійного строку наданого виробником, та за умов встановлення на зворотній контур опалення оригінального дешламатору (Biasi mag MDB-2020), на момент введення обладнання в експлуатацію.

2.3. Гарантійний строк на записні частини з обмеженим строком експлуатації. Додатковий гарантійний строк експлуатації не розповсюджуєтеся на електроди розпалу та іонізації ,усі прокладки та ущільнювачі (у тому числі вогнетривкі або теплоізоляційні).

Строк та умови зберігання

3.1. Загальний строк експлуатації обладнання становить 10 років, за умови виконання споживачем усіх вимог виробника.

3.2. Гарантійний строк зберігання обладнання становить 36 місяців з дати виготовлення обладнання.

3.3. Обладнання повинно зберігатися при t від +18 до +24°С та відносній вологості не більше ніж 70%.

Споживач втрачає право гарантійного обслуговування обладнання (безкоштовного усунення недоліків) у випадку

4.1. Якщо причиною недоліку обладнання стали невідповідні умови зберігання, транспортування.

4.2. Якщо порушено умови керівництва з експлуатації та монтажу обладнання.

4.3. Якщо при проектуванні, монтажі та експлуатації були порушені вимоги таких нормативних документів як: - ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання», «Відвід продуктів згоряння»; - ДНАОП 0.00-1.20-98 «Правила безпеки систем газопостачання України»; - ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

4.4. Якщо монтаж обладнання виконано особами/організаціями, які не мають відповідної кваліфікації, дозволів та ліцензій.

4.5. Якщо порушено хоча б один з пунктів цих гарантійних зобов’язань.

4.6. Якщо недолік виник внаслідок зовнішніх чинників (природні катастрофи, повені, пожежі тощо), забруднення газу, води, теплоносія, наявності пилу або агресивних випарів у повітрі, при коливанні напруги або тиску газу у газовій мережі. При відсутності теплоносія у системі, палива, розморожування системи чи обладнання.

4.7. Якщо в якості теплоносія використовується незамерзаюча або інша рідина, яка не узгоджена з виробником, а також якщо загальна жорсткість теплоносія який використовується, перевищує більш ніж 1,4 мг/л CaO.

4.8. Якщо недолік виник унаслідок корозії або будь-якого забруднення (зовнішнього або внутрішнього).

4.9. Якщо в приміщенні де експлуатується обладнання ведуться ремонтні або будівельні роботи.

4.10. Якщо відсутні, втрачені або незаповнені ці гарантійні зобов’язання.

4.11. Якщо не заповнені відповідні графи талонів гарантійних зобов’язань, або зауваження наведені в них, не усуваються споживачем.

4.12. Якщо недостатня тяга у димоході а також конструкція димоходу не відповідає будівельним нормам.

4.13. Якщо недолік спричинений неправильним підключенням до обладнання додаткових приладів, датчиків тощо.

4.14. Якщо споживачем не виконане технічне обслуговування обладнання, порушено допустимий строк його виконання (не більш ніж кожний 13-й місяць експлуатації обладнання) або при відмові споживачем хоча б від одного з пунктів регламентних робіт ПТО (дивись перелік у відривних талонах на виконання ПТО).

Перелік типових негарантійних випадків

5.1. Пошкодження електронної плати яке спричинено перенапругою елек- тричного живлення та візуально може бути відображено у вигорянні струмопровідних доріжок та ланцюгів, пошкодженні варистора, запобіжника, обвугленні електричної ізоляції дротів та клемних затискачів (з’єднань), пошкодженні трансформатору.

5.2. Пошкодження електронної плати в наслідок потрапляння вологи, струмопровідного пилу, комах тощо.

5.3. Наявність на електронній платі ознак ремонту (не заводська пайка).

5.4. Наявність накипу або бруду в середні теплообмінника обладнання.

5.5. Зовнішнє забруднення пальника , вентилятора (турбіни), теплообмінника.

5.6. Порушення герметичності теплообмінника, гідрогрупи іншх гідравлічних частин в наслідок розморожування чи гідроудару.

5.7. Порушення герметичності обладнання або його вузлів в наслідок електричного потенціалу.

5.8. Порушення герметичності обладнання або його вузлів в наслідок підвищеного тиску теплоносія або проточної води при приготуванні гарячого водопостачання (далі- ГВП).

5.9. Недотримання рекомендованих параметрів тиску в мембранному розши- рювальному баку.

5.10. Механічне ушкодження валу або крильчатки насосу. Пошкодження обмотки двигуна в наслідок потрапляння вологи до клемної коробки.

5.11. Порушення працездатності реле протоку або сервоприводу триходового клапана в наслідок забруднення.